Historia bez Polki — co podręczniki mówią o kobietach

Zebraliśmy wszystko, co podręczniki historii dla podstawówek piszą o Polkach. Po co?

Żeby pokazać jak jest źle i zawalczyć o zmiany.

Zresztą, zobacz na własne oczy.

Uwaga! Wszystkie cytaty pochodzą z aktualnych podręczników!

„Dla dobra Polski, Litwy i chrześcijaństwa Jadwiga zgodziła się poślubić 35-letniego Jagiełłę, którego nigdy wcześniej nie spotkała. Wiedziała jednak, że dzięki jej poświęceniu Litwini nawrócą się na chrześcijaństwo”

— to o 12-letniej Jadwidze Andegaweńskiej w podręczniku do historii dla klasy czwartej.

Uwaga! Wszystkie cytaty pochodzą z aktualnych podręczników!

„Szlacheckie małżeństwa były trwałe, a przemoc w stosunku do kobiet zdarzała się rzadko”

— to o szanowaniu kobiet przez sarmatów w podręczniku dla klasy szóstej.

Uwaga! Wszystkie cytaty pochodzą z aktualnych podręczników!

„W latach 30. XX wieku nastąpił powrót do bardziej tradycyjnej kobiecej sylwetki — podkreślano talię”

— to z kolei podręcznik dla klasy siódmej.